Prezes Zarządu

Warcisław Martynowski

Wiceprezes Zarządu

Julian Golak

tel. 604 111 618, e-mail: julian.golak@vp.pl

Sekretarz Stowarzyszenia

Teresa Bazała

Skarbnik Stowarzyszenia

Krystyana Śliwińska

Biura Stowarzyszenia

ul. Okrzei 20

57-300 Kłodzko

oraz

ul. Bohaterów Getta 4

57-400 Nowa Ruda

Tel. 74 872 53 08

Fax 74 872 53 08

E-mail: frost@netgate.com