Prezes Zarządu

Warcisław Martynowski

Wiceprezes Zarządu

Julian Golak

Sekretarz Stowarzyszenia

Teresa Bazała

Skarbnik Stowarzyszenia

Krystyana Śliwińska