Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej działa od 1989 roku. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000110948 dnia 17.11.2003 roku.

Adres biura stowarzyszenia: 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4. Władze stowarzyszenia: 5-osobowy Zarząd Główny, na czele którego stoi prezes, Walne Zebranie Członków i Komisja Rewizyjna.

Cele statutowe:

 

– budzenie świadomości regionalnej

– odtwarzanie regionu Ziemi Kłodzkiej oraz działania na rzecz kultury regionalnej

– wspieranie samorządności

– aktywizacja gospodarcza

– ochrona kultury materialnej i środowiska przyrodniczego

– prowadzenie biura informacyjnego współpracy przygranicznej

– organizacja konferencji, warsztatów, sympozjów

– organizacja imprez społeczno-kulturalnych, w tym imprez polsko-czeskich i polsko-niemieckich

Opis działalności:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie:

– organizacja międzynarodowej akcji społeczno-kulturalnej pod nazwą Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej “Bądźmy Rodziną”. Impreza organizowana jest od 1990 r. corocznie wzdłuż 300 km polsko-czeskiej granicy (od Złotego Stoku aż do Krzeszowa).

– organizacja projektu edukacyjnego “Mickiewicz łączy narody” dla dzieci i młodzieży z Białorusi i z Ziemi Kłodzkiej (od 2000 roku).

– organizacja akcji edukacyjnej dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich pod nazwą Turniej Wiedzy “Pierwsza Pomoc” (od 2003 roku).

– organizacja międzynarodowej imprezy pn. “Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego” (od 2005 roku).

– prowadzenie biura informacyjnego współpracy przygranicznej (od 1990 roku).

– współorganizacja projektu pod nazwą “Rodzina Kultur-pogranicze polsko-czeskie” (2006-2009).

– współorganizacja “Sowiogórskiego Festiwalu Techniki” (od 2000 roku).

– współorganizacja “Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej” (od 2001 roku).

– współorganizacja Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego (od 1997 roku).

– wydawanie regionalnego czasopisma transgranicznego pod tytułem “Ziemia Kłodzka – Od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland” (czasopismo jest częściowo drukowane w języku polskim, czeskim i niemieckim).

Prowadzona jest od wielu lat regularna współpraca z następującymi instytucjami:

– Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

– Stowarzyszenie Neratov (Sdruzeni Neratov, o. s.) z Republiki Czeskiej.

– Czeskie Centrum w Warszawie.

– Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

– Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej.

– Fundacja Otwartego Muzeum Techniki.

– Niemieckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Kłodzku.

– Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

– Polski Klub Ekologiczny.

– Towarzystwo Miłośników Dusznik Zdroju.

– Towarzystwo Miłośników Bielawy.

– Polsko-Czeski Klub Artystyczny w Mieroszowie.

– Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

– Parafia Bożego Miłosierdzia w Lidzie na Białorusi

– Szkoła Średnia nr 13 w Lidzie (Białoruś)

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

– Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe

Została przygotowana objazdowa wystawa (oraz katalog) przedstawiająca znaczący dorobek organizowanej przez stowarzyszenie akcji społeczno-kulturalnej pod nazwą Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej “Bądźmy Rodziną). Wystawa była prezentowana m. innymi w Warszawie, Wrocławiu, Hradec Kralove, Kłodzku, Żarowie, Mieroszowie, Broumovie. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez stowarzyszenie już od kilkunastu lat jest organizacja pomocy dla Polaków mieszkających na Białorusi oraz przygotowywanie corocznego pobytu edukacyjnego na Dolnym Śląsku (dla kilkudziesięcioosobowej grupy młodzieży z okolic Lidy i Grodna). Projekt ten jest organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.