Stowarzyszenie Komitet Obwyatelski Ziemi Kłodzkiej organizuje m.in. Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”, którym biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich. Celem wydarzenia, które odbywa się w Nowej Rudzie-Słupcu jest nauczenie młodych osób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.