Wydawca
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Współwydawcy

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Stowarzyszenie Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka