Wspomnienie pośmiertne

posted in: Klodzko, wspomnienie | 0

Zmarł arcybiskup Karel Otčenašek (1920-2011) były ordynariusz diecezji Hradec Kralove.

23 maja 2011 r. do Domu Ojca odszedł dobry, mądry i odważny człowiek. Karel Otčenašek urodził się 13 kwietnia 1920 roku w Czeskim Mezižiči. 17.03.1945 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie. 30.04.1950 r. w Hradec Kralove został tajnie wyświęcony na biskupa.
Był prześladowany przez władze komunistyczne Czechosłowacji, często upokarzany fizyczną pracą przymusową, np. w kotłowni jako palacz lub w myjni butelek, ale nigdy się nie poddawał. W latach 1954-1962 był więziony, ale ciągle wolny duchem, odważnie odmawiał współpracy z władzami komunistycznymi. Po zwycięstwie „aksamitnej rewolucji” w Czechosłowacji

21.12.1989 r. papież Jan Paweł II ustanowił Go 23 biskupem diecezji
Hradec Kralove. Miałem wielki zaszczyt współpracować z tym wspaniałym
człowiekiem po odzyskaniu niepodległości.
Od 1990 roku włączył się aktywnie w polsko-czeską współpracę,
między innymi w organizację Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
na pograniczu. Wielokrotnie uczestniczył we wspólnych akcjach
w Broumovie, Nachodzie i w innych miejscowościach. Był przyjacielem
Ojca Świętego Jana Pawła II i w 1997 roku doprowadził swoimi
staraniami do wizyty papieża w Hradec Kralove.
Bp Karel Otčenašek był także inicjatorem i orędownikiem powstania pierwszego pomnika Jana Pawła II, który odlany z brązu można podziwiać na dziedzińcu pałacu biskupiego w Hradec Kralove. Jest to postać papieża zamyślonego i zatroskanego.
Uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia tego jedynego w Czechach pomnika Jana Pawła II.
Zmarły był człowiekiem niezwykle skromnym i ciepłym, w rozmowach z ludźmi zawsze otwarty i serdeczny. Ostatnią rozmowę przeprowadziłem ze śp. biskupem Karlem Otčenaškiem we wrześniu 2009 roku w Hradec Kralove podczas przygotowań do uroczystości zakończenia XX edycji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.
Zawsze z wielkim oddaniem
wspierał te wydarzenia oraz spotkania Polaków i Czechów na pograniczu.
3 czerwca po raz ostatni mogłem pokłonić się złożonym w trumnie doczesnym szczątkom wielkiego człowieka, niezłomnego pomimo wieloletnich prześladowań, do końca wierzącego w Boga i miłosierdzie.
W Jego ostatniej drodze w katedrze Ducha Świętego w Hradec Kralove towarzyszyły Mu rzesze wiernych, ale także liczni goście: legat papieski, prymas Dominik Duka, minister finansów Republiki Czeskiej oraz kilkunastu biskupów z Republiki Czeskiej i Polski. Diecezję świdnicką reprezentował osobiście biskup Ignacy Dec. Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus wystosował specjalny list, w którym podkreślił zasługi wielkiego biskupa Karla Otčenaška.