Wspomnienie pośmiertne o Markecie Fialkovej

posted in: Klodzko | 0

W wieku 55 lat zmarła Marketa Fialkova – pierwszy ambasador Czechosłowacji w Polsce po upadku komunizmu.

W wieku 21 lat została sygnatariuszem Karty 77 za co została usunięta ze studiów przez władze Czechosłowacji. Współpracowała z Komitetem Obrony Niesłusznie Prześladowanych (VONS). W latach 80-tych XX wieku została działaczką Solidarności Polsko – Czechosłowackiej za co była wielokrotnie zatrzymywana i aresztowana przez władze komunistyczne.

Funkcję ambasadora w Warszawie pełniła w latach 1990-1994.Po powrocie do Pragi była najbliższym współpracowniikiem Vaclava Havla i sekretarzem prezydenta w latach 1995-1997. Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył ją w 1994 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Reprezentowała Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz monitorowała przebieg wyborów w Bośni, Hercegowinie, Kosowie, Gruzji (od 1995 do 2006).  W 2007 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Czech Zachodnich w Pilznie.

Marketa Fialkova jako ambasador Czech w Warszawie wielokrotnie przyjeżdżała na Dolny Śląsk, była m.in. w Nowej Rudzie, gdzie wspierała działaczy SPCzS oraz Komitet Organizycyjny Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w działaniach na rzecz otwierania nowych przejść granicznych oraz organizowania współpracy na pograniczu. Z uznaniem wypowiadała się o akcjach SPCzS-u a także o współpracy obywatelskiej na pograniczu polsko – czeskim. Zmarła nagle pełniąc funkcję ambasadora Republiki Czeskiej w Albanii. Tracimy Osobę niezwykle szlachetną, która swoje życie poświęciła działaniu na rzecz praw człowieka i obywatela.

Rzecznik Generalny Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej

Julian Golak