Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland
ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda
Tel. 74 872 53 08, Fax: 74 872 53 08
E-mail: redakcja@ziemia.klodzka.com

 

Wydawca: Wydawnictwo Ziemia Kłodzka – Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Prezes Wydawnictwa Ziemia Kłodzka: Julian Golak (tel. 604 111 618, e-mail: julian.golak@vp.pl)

 

Współwydawcy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Stowarzyszenie Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka