INAUGURACJA POLSKO–CZESKIEGO ROKU KULTURALNEGO 2012

posted in: Wałbrzych, ZK 213 | 0

20 marca br. w Zamku Książ odbyła się uroczysta inauguracja Polsko – Czeskiego Roku Kulturalnego 2012 z udziałem ponad pięćdziesięcioosobowej grupy organizatorów Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej Polsko – Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego z Damianem Barańskim, przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Spotkanie zaszczycili również Senator Wiesław Kilian, Mirosław Kocian, zastępca prezesa Euroregionu Glacensis, Piotr Drobniak Dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze z siedzibą w Trutnovie, Prof. Zenon Jasiński Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych w Opolu. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Petr Mrkývka – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Brnie, Jerzy Pokój – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka, Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Urząd Miasta Wałbrzycha oraz Przedsiębiorstwo Zamek Książ.
Spotkanie otworzył Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha, który witając zebranych zadeklarował, że Wałbrzych chce być ośrodkiem koordynującym współpracę polsko – czeską, szczególnie na polu naukowym. Dr Ryszard Gładkiewicz wiceprzewodniczący Zarządu Polsko – Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Kierownik Ośrodka Współpracy Polsko – Czesko – Słowackiej Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócił uwagę na dążenie Polsko – Czeskiego Towarzystwa Naukowego do wzajemnego poznania i zbliżenia Polaków i Czechów poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze.
Pomysły i uwagi dotyczące współpracy studentów polskich i czeskich przedstawił Damian Barański przewodniczący NZS, który zadeklarował też pomoc studentów skupionych w Kole Naukowym Bohemistów w promocji współpracy polsko – czeskiej.
Następnie odbył się w Sali Maksymiliana wspaniały Koncert w wykonaniu Zespołu Michelangelo Ensemble Filharmonii Sudeckiej, po którym senator Wiesław Kilian otworzył wystawę „Szlak do wolności” poświęconą działaniom Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej.
Po poczęstunku odbyło się spotkanie organizatorów, którzy przedstawili m.in. propozycje imprez planowanych w ramach XXIII Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w 2012 roku.