Redaktor naczelny:

Teresa Bazała

Członkowie redakcji polskiej:

ks. prof. Tadeusz Fitych, Ewa Jazienicka-Golak, Joanna Golak, Julian Golak, Ryszard Grzelakowski, Warcisław Martynowski, Irena Rogowska, prof. dr hab. Jacek Suchodolski.

Członkowie redakcji czeskiej:

Petr Neuman, Helmut Dohnalek

Członkowie redakcji niemieckiej:

Elisabeth Kynast – Schmidt, Horst Ulbrich, Horst Wolf